Den totala skärmlösningen för sjukhuset är här

Hospital DMD® är plattformen som underlättar vårdarbetet för personalen samtidigt som den gör sjukhusvistelsen trevligare för patienten. Förutom nöjesutbudet med TV, radio, internet, film, sociala medier, informationsstöd och spel är den adaptiva plattformen fylld med användbara funktioner som RoomService, tolk, rehabiliteringshjälp, meddelandehantering, videosamtal, enkäthantering och skärmspegling.

Samla dina patientskärmar, personalskärmar, informationstablåer, salsskyltar, monitorslavar, konstskärmar, videoväggar med mera under samma mjukvarutak med Hospital DMD.

Hospital DMD® är ett verktyg för vårdpersonalen som paketerats i en smart TV-lösning för patienten.

Hospital DMD skapar mer tid för värdeskapande uppgifter samt förenklar många delar av de krävande uppgifter personalen
ställs inför dagligen.
Nya behov kräver nya verktyg och därför har vi byggt ett adaptivt gränssnitt som ständigt utvecklas i
synergi med modern teknik och de vårdbehov som finns både idag och imorgon.

Hospital DMD® förbättrar kvalitén på vården och frigör resurser till vårdpersonalen som på ett bättre och smartare sätt kan fördela sina arbetsuppgifter och därmed optimera utifrån varje patients behov.